Privacyverklaring

Datum: 05/2018

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Wardrobe Wizard. De privacyverklaring geldt voor de diensten die door Wardrobe Wizard worden aangeboden.

U leest hier onder andere:

  • Welke gegevens door Wardrobe Wizard worden gebruikt en opgeslagen.
  • Wat er gebeurt met uw gegevens en waarvoor zijn ze nodig zijn.
  • Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden heeft u daarbij.


Indien u een vraag over deze privacyverklaring of een ander onderwerp ten aanzien van de privacybescherming bij Wardrobe Wizard heeft, kunt ons dit ten allen tijde laten weten.


Welke gegevens verwerkt Wardrobe Wizard?

Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door mij verwerkte gegevens geeft u zelf door wanneer u gebruik maakt van mijn diensten of contact met mij opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Tijdens de telefonische intake verzamel ik gegevens waardoor ik een goed beeld krijg van u als klant. We bespreken uw kledingvraagstukken en Ik  noteer uw maten, adres en wensen. Er is tzt ook de mogelijkheid om de intake in te vullen op de website.

Tijdens de kastopruiming maken we foto’s van nieuwe combinaties. Deze foto’s stuur ik u na als geheugensteuntje. Deze foto’s kunnen anoniem gebruikt worden op onze website of social media. (zonder gezicht en zonder naam). Als u dit niet wil dan kunt u dat kenbaar maken. Ik zal altijd om toestemming vragen bij het publiceren van foto’s en video’s op de website waarop u duidelijk zichtbaar bent.


Waarvoor gebruikt Wardrobe Wizard mijn gegevens?

Wardrobe Wizard verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houd ik voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerk ik uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een kastopruiming/het geven van stylingadvies.


Nieuwsbrief

Wardrobe Wizard biedt binnenkort een nieuwsbrief aan. U kunt zich hiervoor opgeven via de website.  


Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Wardrobe Wizard geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Nederlandse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan.


Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).


Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Eventueel kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van de website en de implementatie van nieuwe technologieën om de diensten van Wardrobe Wizard te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raad ik u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

 
 
ORANJE BG.jpg